Untitled Document
Thursday, 18 January 2018
TỔNG ĐÀI GIẢI ĐÁP - TƯ VẤN HÀNG KHÔNG
  • Tiếng Việt (Vietnamese)
  • English (United Kingdom)
Mẫu biểu Giấy tờ

Mẫu giấy xác thực nhân thân dùng để đi máy bay

There are no translations available.

Mẫu giấy xác thực nhân thân dùng để đi máy bay

Ảnh (4*6)

Đóng dấu giáp lai

 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

****-****

GIẤY XÁC NHẬN NHÂN THÂN

Kính Gửi: Công An ...................................................................................

Tên tôi là:  .............................................................................................

Sinh ngày: ..............................................................................................

Nguyên quán:..........................................................................................

Trú quán:    ............................................................................................

Địa chỉ thường trú:  .................................................................................

Lý do xin xác nhận nhân thân: Dùng để di chuyển bằng đường hàng không

Họ tên cha:.............................................................................................

Họ tên mẹ:      .......................................................................................

                                                                    ………Ngày… tháng …..năm……

Xác nhận của Công An

                                                                                                 Người viết