Untitled Document
Sunday, 21 Tháng 1 2018
TỔNG ĐÀI GIẢI ĐÁP - TƯ VẤN HÀNG KHÔNG
  • Tiếng Việt (Vietnamese)
  • English (United Kingdom)
Hành lý khi bay

Tiêu chuẩn hàng lý chi tiết của Vietnam Airlines khi bay quốc tế

http://www.chudu24.com/f/m/081104/hanh/hinh-anh/sanbay.jpg?c=1&w=320Toàn bộ thông tin chi tiết về quy định cân nặng, kích thước hàng lý xách tay và ký gửi của Vietnam Airlines khi bay quốc tế

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn hành lý ký gửi áp dụng đối với vé xuất từ ngày 15/8/2011

  • Tất cả các khu vực trừ châu Mỹ 

 

Hành trình

Hạng dịch vụ 

Trọng lượng tối đa

Trong châu Á ngoại trừ (*)

Thương gia

30 kg

Phổ thông

20 kg

Em bé1

10 kg

Đi/đến

châu Âu/Trung Đông/châu Phi/Úc

Thương gia

40 kg

Phổ thông đặc biệt

40 kg

Phổ thông

30 kg

Em bé1

10 kg

 

(*) Vé xuất tại Nhật Bản và Việt Nam

 

 

Hành trình

Hạng dịch vụ 

Trọng lượng tối đa

+ Giữa Nhật Bản và Việt Nam

+ Giữa Nhật Bản và châu Á/Úc đi qua Việt Nam

Thương gia

60 kg

Phổ thông

40 kg

Em bé1

10 kg

 

  • Đi/đến châu Mỹ

 

 Hành trình

 Hạng dịch vụ

Trọng lượng tối đa

 Số lượng kiện tối đa

 Tổng kích thước 3 chiều/kiện

Đi/đến châu Mỹ

Thương gia

 23 kg

 02

158 cm (62 in)

Phổ thông

 23 kg

 02

158 cm (62 in)3

Em bé1

 23 kg

 012

115 cm (45 in)

 

Tiêu chuẩn hành lý ký gửi dành cho Khách hàng Thường xuyên xem tại đây

 

Ghi chú:
1 Em bé là hành khách dưới 2 tuổi không mua ghế riêng
2 Thêm 01 xe đẩy gập lại được
3 Tổng kích thước ba chiều của cả 02 kiện không được vượt quá 273cm (107 in)

  Lên đầu trang
 
Tiêu chuẩn hành lý ký gửi áp dụng đối với vé xuất trước ngày 15/8/2011
  • Tất cả các khu vực trừ châu Mỹ 

 

Hành trình

Hạng dịch vụ 

Trọng lượng tối đa

Trong châu Á

Thương gia

30 kg

Phổ thông

20 kg

Em bé1

10 kg

Đi/đến

châu Âu/Trung Đông/châu Phi/Úc

Thương gia

40 kg

Phổ thông đặc biệt

40 kg

Phổ thông

30 kg

Em bé1

10 kg

  • Đi/đến châu Mỹ

 

 Hành trình

 Hạng dịch vụ

Trọng lượng tối đa

 Số lượng kiện tối đa

 Tổng kích thước 3 chiều/kiện

Đi/đến châu Mỹ

Thương gia

 23 kg

 02

158 cm (62 in)

Phổ thông

 23 kg

 02

158 cm (62 in)3

Em bé1

23 kg

 012

115 cm (45 in)

 

Tiêu chuẩn hành lý ký gửi dành cho Khách hàng Thường xuyên xem tại đây

 

Ghi chú:
1 Em bé là hành khách dưới 2 tuổi không mua ghế riêng
2 Thêm 01 xe đẩy gập lại được
3 Tổng kích thước ba chiều của cả 02 kiện không được vượt quá 273cm (107 in)