Untitled Document
Sunday, 21 Tháng 1 2018
TỔNG ĐÀI GIẢI ĐÁP - TƯ VẤN HÀNG KHÔNG
  • Tiếng Việt (Vietnamese)
  • English (United Kingdom)
Hành lý khi bay

Mức cước của hành lý ký gửi quá giới hạn (hành lý quá cước)

Mức phí hành lý quá cước có thể tham khảo theo bảng dưới đây.

 

 Chặng bay  Mức phí/kg  Chặng bay   Mức phí/kg
 Đến châu Âu  Từ châu Âu
 HAN/SGN - MOW  USD 10  MOW-HAN/SGN  EUR 5
 HAN/SGN - PAR  USD 17  PAR-HAN/SGN  EUR 23
 HAN/SGN-FRA  USD 17  FRA-HAN/SGN  EUR 23
 HAN/SGN-(FRA)-AMS  USD 24  AMS-(FRA)-HAN/SGN  EUR 30
 Đến Đông Bắc Á  Từ Đông Bắc Á
 HAN/SGN-PUS  USD 10  PUS-HAN/SGN  KRW 10,600
 HAN/SGN-SEL  USD 10  SEL-HAN/SGN  KRW 9,600
 HAN/SGN-TYO/OSA/FUK/NGO  USD 19  TYO/OSA/FUK/NGO-HAN/SGN  JPY 3,800
 HAN-BJS  USD 10  BJS-HAN  CNY 80
 HAN-CAN  USD 7  CAN-HAN  CNY 50
 HAN-KMG  USD 6  KMG-HAN  CNY 50
 HAN-HKG  USD 7  HKG-HAN  HKD 50
 HAN-KHH  USD 7  KHH-HAN  TWD 309
 HAN-SHA  USD 9  SHA-HAN  CNY 70
 HAN-TPE  USD 6  TPE-HAN  TWD 309
 SGN-BJS  USD 14  BJS-SGN  CNY 100
 SGN-CAN  USD 10  CAN-SGN  CNY 70
 SGN-KMG  USD 9  KMG-SGN  CNY 70
 SGN-HKG  USD 8  HKG-SGN  HKD 60
 SGN-TPE/KHH  USD 10  TPE/KHH-SGN  TWD 309
 SGN-SHA  USD 12  SHA-SGN  CNY 90
 Đến Đông Nam Á  Từ Đông Nam Á
 HAN-BKK  USD 6  BKK-HAN  THB 195
 HAN-SIN  USD 12  SIN-HAN  SGD 15
 HAN-KUL  USD 10  KUL-HAN  MYR  34
 HAN-PNH  USD 7  PNH-HAN  USD 4
 HAN-VTE  USD 4  VTE-HAN  USD 4
 HAN-LPQ  USD 3  LPQ-HAN  USD 3
 HAN-REP  USD 7  REP-HAN  USD 7
 HAN-RGN  USD 8  RGN-HAN  USD 15
 SGN-BKK  USD 5  BKK-SGN  THB 180
 SGN-SIN  USD 8  SIN-SGN  SGD 11
 SGN-KUL  USD 6  KUL-SGN  MYR 19
 SGN-PNH  USD 3  PNH-SGN  USD 4
 SGN-REP  USD 4  REP-SGN  USD 4
 SGN-VTE  USD 4  VTE-SGN  USD 12
 VTE-PNH  USD 11  PNH-VTE  USD 11
 LPQ-REP  USD 3  REP-LPQ  USD 3
 Đến Úc  Từ Úc
 HAN/SGN-SYD/MEL  USD 10  SYD/MEL-HAN/SGN  AUD 13
 Hành trình nội địa Việt Nam
 Chặng bay giữa  Mức phí/kg
 HAN-SGN/NHA/BMV/DLI/VCA/PXU/TBB/UIH  VND 30,000
 SGN-HPH/VII/VDH  VND 30,000
 HAN-DAD/HUI/VCL  VND 20,000
 SGN-DAD/HUI/VCL  VND 20,000
 HAN-DIN/VDH/VII  VND 15,000
 SGN-DLI/NHA/PQC/PXU/UIH/TBB/VCS/CAH/BMV/VKG/VCA  VND 15,000
DAD-BMV/NHA/PXU/UIH  VND 15,000
 PQC-VKG/VCA  VND 15,000